Rapiță

Erbicide

erbicid

*на стадии регистрации*, ОД

(90 г/л клопиралида + 40 г/л имазамокса)
Послевсходовой селективный гербицид системного действия, предназначенный для борьбы с однолетними злаковыми, однолетними и многолетними двудольными сорняками на посевах рапса.

erbicid

Лорнет, ВР

(300 г/л клопиралид)
Послевсходовый селективный гербицид, предназначенный для борьбы с различными видами осота, ромашки, горца на посевах зерновых культур, сахарной свеклы, льна-долгунца и других культур.

erbicid

*În faza de înregistrare*, SCC

(100 g/l clopiralid sub formă de eter 2-etilhexil + 15 g/l fluroxipir)
Erbicid sistemic postemergent destinat combaterii buruienilor dicotiledonate anuale și perene în culturile de rapiță.

erbicid

Sprut Extra, SL

(glifosat, 540 g/l, acid)
Erbicid sistemic cu acțiune totală

erbicid

Форвард, МКЭ

(60 г/л хизалофоп-П-этил)
Послевсходовый гербицид, предназначенный для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми сорняками на посевах сахарной свеклы, сои, рапса, подсолнечника, льна-долгунца, льна масличного, гороха, нута.

Insecticide

Tratament sămânță

insecticid

Imidor, SL

(200 g/l de imidacloprid)
Insecticid cu acțiune sistemică pentru combaterea unei game largi de dăunători la cartofi, castraveți, tomate, sfecla de zahăr, cereale și pășuni.

insecticid

Fascord, EC

(100 g/l alfa-cipermetrin)
Insecticid cu acțiune de contact și ingestie din grupul piretroizilor sintetici pentru combaterea unui spectru larg de dăunători (purici, afide, cicade, tripși, lăcuste, gândacul ovăzului, gândacul gin Colorado, gărgărițe, moliile tortricide etc.) în culturile de cereale, cartofi, sfecla de zahăr, porumb și altele.

fungicid

*În fază de înregistrare*, CS

(200 g/l imidacloprid)
Insecticid cu acțiune sistemică destinat tratării semințelor înainte de semănat la culturile cerealiere, sfecla de zahăr și alte culturi în lupta împotriva unui spectru larg de dăunători.

Fungicide

Tratament sămânță

fungicid

Titul 390, SCC

(390 g/l de propiconazol)
Fungicid sistemic destinat combaterii unei game largi de boli în culturile de cereale, sfeclă de zahăr, rapiță, raigras peren, obsiga nearistată, păiuș de livadă, coacăz negru (pepiniere), vița-de-vie și trifoi în al doilea an de vegetație.

fungicid

*În fază de înregistrare* SCC

(200 g/l propiconazol + 200 g/l tebuconazol)
Fungicid sistemic destinat combaterii unei game largi de boli în culturile de cereale, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, rapiță și mazăre.

fungicid

*În fază de înregistrare*, ME

(100 g/l imazalil + 60 g/l tebuconazol)
Fungicid destinat tratării semințelor de cereale, porumb, rapiță, soia, floarea-soarelui și mazăre împotriva unui spectru vast de boli.

Desicanți

Aminoacizi biostimulatori

erbicid

Спрут Экстра, ВР

(540 г/л глифосата кислоты (в виде калийной соли)
Препарат используется с целью уничтожения сорняков и снижения потерь в период уборки культурных растений, таких как подсолнечник, горох, рапс и т.д.

erbicid

*на стадии регистрации*, ВР

(Водный раствор, содержащий 150 г/л диквата
Этот неселективный контактный десикант применяется перед уборкой турнепса, кормовых бобов, сои, гороха, семенных посевов зерновых культур, капусты, свеклы, картофеля, редиса, клевера, рапса, люцерны, подсолнечника и моркови.

Biostom

Биостим Универсал

Универсальное удобрение для листовых подкормок с высоким содержанием аминокислот.

Microfertilizatoare

Ultramag

Ультрамаг Бор

Однокомпонентное микроудобрение

Ultramag

Ультрамаг Калий

Однокомпонентное микроудобрение

Ultramag

Ультрамаг Кальций

Однокомпонентное микроудобрение

Ultramag

Ультрамаг Комби

Многокомпонентные комплексные микроудобрения для листовых подкормок НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Ultramag

Ультрамаг Молибден

Однокомпонентное микроудобрение

Ultramag

Ультрамаг Хелат Cu15

Однокомпонентное микроудобрение

Ultramag

Ультрамаг Хелат Fe13

Однокомпонентное микроудобрение

Ultramag

Ультрамаг Хелат Mn13

Однокомпонентное микроудобрение

Ultramag

Ультрамаг Хелат Zn15

Однокомпонентное микроудобрение