Laborator științific

Serviciile noastre

Unul dintre criteriile de gestionare eficientă a producției agricole este reprezentat de planificarea coerentă, care necesită să se bazeze pe datele reale din teren și  datele analizelor de laborator. “Organic ProLab” este un laborator științific și practic, un proiect comun al companiilor “Organic Protect” SRL și JSC “Schelkovo Agrohim”, în care specialiștii noștri efectuează cercetări și analize complexe a solului, apei și a plantelor, realizează monitoringul fito-sanitar al culturilor agricole.

Analiza calității apei
de irigare

Studiul calității, mineralizării și compoziției chimice a apei face posibilă determinarea corespunderii acesteia pentru utilizare în scopuri agricole. Atunci când se evaluează caracterul de corespundere/adecvare a apei în scopuri agricole, se determină următorii indicatori:

 • temperatura;
 • aciditate (pH);
 • conductivitatea electrică;
 • compoziția de săruri;
 • reziduu uscat.

Analiza agrochimică
a solului

Analiza agrochimică a solului permite de a verifica conținutul de micro și macro elemente în solurile agricole și în baza rezultatelor analizelor de laborator – de a realiza o aplicare justificată/argumentată, calitativă și cantitativă a îngrășămintelor.

Laboratorul științific și practic “Organic ProLab” efectuează cercetări calitative și cantitative ale următorilor parametrii ai solului:

 • analiza agrochimică a probelor de sol, întru determinarea nutrienților: macroelemente (P2O5, K2O, N ușor hidrolizabil), mezoelemente (CaO, MgO, S), oligoelemente (Mn, Zn, Cu, B, Co);
 • determinarea sărurilor din sol: carbonați (HCO3-), cloruri (Cl), magneziu (Mg2+), sodiu (Na+), potasiu (K+), sulfați (SO42-);
 • determinarea acidității solului;
 • măsurarea conductivității unei suspensii apoase din sol.

Diagnosticarea foliară (tisulară)

În procesul de creștere și dezvoltare a fiecărei plante, se cunosc perioade în care planta este cea mai sensibilă la elementele nutritive. Diagnosticul la nivelul frunzei (țesuturilor) este recomandat pentru monitorizarea nutriției plantelor în timpul creșterii active a acestora, precum și pentru ajustarea/corectarea, în timp util, a aplicării îngrășămintelor. Diagnosticul țesutului foliar include determinarea conținutului în plante a următoarelor elemente: azot total (N tot.), fosfor (P2O5), potasiu (K2O), calciu (Ca), magneziul (Mg), sulf (S), fier (Fe), bor (B), mangan (Mn), zinc (Zn), cupru (Cu), cobalt (Co), molibden (Mo). Diagnosticarea foliară (a țesutului) permite detectarea, în timp, a excesului sau a lipsei unui element de nutriție, crește parametrii fiziologici ai plantei și previne deteriorarea plantei de către bolile non-infecțioase.

Monitoringul fito-sanitar al culturilor

Monitoringul fito-sanitar al diverselor culturi reprezintă un sistem de observații și control asupra răspândirii, densității, intensității și gradului de dăunare/agresivității diverselor organisme dăunătoare/vătămătoare, pe parcursul întregului sezon de creștere a plantelor/culturilor pentru identificarea, prezicerea, controlul dezvoltării și răspândirii buruienilor, bolilor și dăunătorilor. Pe baza rezultatelor monitorizării fito-sanitare, se obțin recomandări privind măsurile de protecție și combatere a buruienilor, a bolilor sau a dăunătorilor.

Monitoringul fito-sanitar include studii fito-patologice și entomologice.

Cercetările fito-patologice se bazează pe:

 • detectarea și diagnosticarea bolilor plantelor;
 • prezicerea dezvoltării și a gradului de severitate al bolilor;
 • recomandări pentru selectarea și utilizarea fungicidelor.

Cercetările entomologice includ:

 • detectarea și identificarea, în timp util, a speciilor dăunătoare;
 • determinarea stadiului de dezvoltare a insectelor dăunătoare și prezența entomofagilor;
 • determinarea numărului populației dăunătoare;
 • recomandări întru selectarea și utilizarea insecticidelor.

Monitoringul cu ajutorul feromonilor sau observații asupra dinamicii dezvoltării insectelor dăunătoare constă în utilizarea feromonilor sintetici – analogi ai substanțelor biologic active naturale, care atrag indivizi din specia lor. Feromonii, plasați în capcane speciale, fac posibilă determinarea – în timp util – a începutului creșterii numărului populațiilor de dăunători, înainte de explozia și reproducerea lor în masă. Datele obținute prin monitoringul cu feromoni sunt utilizate pentru planificarea măsurilor de protecție.

Avantajele utilizării capcanelor cu feromoni sunt diverse și constă în:

 • detectarea timpurie a unui dăunător;
 • calcularea numărului de insecte dăunătoare în agrobiocenoza cercetată;
 • prelucrarea culturilor reeșind din fazele cele mai vulnerabile ale ciclului de dezvoltare a insectelor dăunătoare, în baza nivelelor de infestare;
 • optimizarea cheltuielilor destinate prelucrărilor chimice și păstrării roadei;
 • creșterea de 2-3 ori a eficacității insecticidelor aplicate;
 • reducerea semnificativă a costurilor destinate controlului dăunătorilor;
 • prevenirea poluării mediului și obținerea de produse ecologice.