Karaciar, EC

Karaciar, EC

Lambda-cihalotrin, 50 g / l

Insecticid cu spectru larg de acțiunea , activ în combaterea dăunătorilor în plantații horticole și la vița de vie

Karachar_5L

Karaciar, EC

Informație generală

Forma preparativă: Concentrat de emulsie

Proprietăţile fizico-chimice: Lichid incolor până la galben.

Perioada de înjumătățire: Perioada de descompunere în sol este de 10,1-47,5 zile.

Substanţa activă: Lambda-cihalotrin, 50 g / l

Mecanismul de acţiune: Insectisid cu acțiunea de contact și intestinal. Modulator al canalelor de sodiu ale membranelor celulelor nervoase ale sistemului nervos central și periferic al artropodelor. Prin blocarea trecerii ionilor de sodiu prin membrane, aceasta previne transmiterea impulsurilor nervoase de-a lungul axonului.

Producător și deținătorul omologării:

AO «Şciolkovo Agrohim» (Rusia).

141108, Moscow reg., or. Şciolkovo,

str. Zavodskaya, c. 2,

Tel.: +7 (495) 745-05-51, 777-84-89.

 

Acțiunea preparatului

Recomandări pentru utilizare: Caraciar, SE                                           Рекомендации по применению

Cultura

Культура

Organismul  nociv

Вредный объект

Norma de consum,

l/ha (g/ha)

Норма расхода, л/га (г/га)

Modul şi termenul de aplicare

Способ и срок применения

Termenul ultimului tratament până la reocoltare (Numărul maximal de tratament Сроки ожидания (кратность обработок), дни

Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)

Сроки выхода для ручных (механизированных) работ, дни

 

Preparat

Препарата

Solutie de lucru

Рабочей жидкости

Vița de vie

Molie tortricide, Acarieni

0,4-0,5

600-1000

Prin stropire  în perioada vegetației

30(1-2)

3(3)

Măr

acarieni

0,2-0,4

Prin stropire  în perioada vegetației

 

21 (2)

3(3)

Viermele mărului,

molie tortricide

0,6-0,8

Виноград

Листовертки, клещи

0,4-0,5

600-1000

Опрыскивание в период вегетации

30(1-2)

3(3)

Яблоня

Яблонный цветоед, клещи

0,2-0,4

Опрыскивание в период вегетации

 

21 (2)

3(3)

Яблонная плодожорка, листовертки

0,6-0,8

 

Regulamentul de aplicare

Tehnica de aplicare:

Pregătiți soluția de lucru imediat înainte de utilizare și utilizați-o în ziua preparării. Umpleți rezervorul de pulverizator 1/2 cu apă, umpleți-l cu cantitatea calculată de produs în timp ce amestecați, adăugați cantitatea rămasă de apă și amestecați bine.

Pregătirea soluției de lucru ar trebui efectuată în locuri  speciale, care ar trebui decontaminate în continuare.

Utilizați pulverizatoare cu braț la sol.

Intervalul dintre procesare și posibilele precipitații ar trebui să fie de cel puțin 3-4 ore.

Norme de consum și metoda de aplicare a produsului sunt prezentate în tabel.

Compatibilitatea: 

Compatibil cu majoritatea pesticidelor, dar în fiecare caz este necesar să se verifice compatibilitatea chimică și biologică cu un preparat specific în normele recomandate.

Fitotoxicitate:

Utilizat în normele recomandate nu provoacă fitotoxicitate.

Interdicții sau restricții:

Se interzice utilizarea produsului în zonele sanitare a bazinelor piscicole, la distanța de 500 m de hotarul  inundării, la revărsarea maximală a apelor, dar nu mai aproape de 2 km de malurile existente.

Toxicitate:

Clasa a III-a de pericol.

Produsul este extrem de periculos pentru albine - clasa 1 de periculozitate.

Este necesar de respectat următoarele regulamente ecologice:

- efectuați prelucrarea plantelor dimineața devreme sau seara după apus;

- la o temperatură a aerului de cel mult 15;

- efectuarea procesării instalațiilor la o viteză a vântului  ≤1-2 m / s;

- zona de delimitare a albinelor-nu mai mică 4-5 km;

- limitarea zborului albinelor - 96-120 ore.

Este necesar să informați proprietarii stupinei în avans cu 4-5 zile înainte de stropirei.

Măsuri de securitate în timpul lucrului, transportării şi păstrării produsului:

În timpul păstrării, transportării şi utilizării produsului, se vor respecta instrucţiunile şi regulile sanitare în vigoare.

Lucrările cu preparatul trebuie să fie efectuate de către specialişti în protecţia plantelor sau sub controlul lor nemijlocit.

În timpul lucrului cu produsul personalul trebuie să fie aprovizionat cu îmbrăcăminte de protecţie specială şi mijloace de protecţie speciale (salopete, şorţuri, mănuşi, cizme de cauciuc, respiratoare, ochelari protectori).

În timpul lucrului nu se bea, nu se consumă alimente şi nu se fumează.

Se va evita inhalarea preparatului în timpul lucrului.

Măsuri de igienă:

Se spală mâinile înainte de pauză şi la sfârşitul zilei de lucru.

Produsul se va păstra izolat de alimente, băuturi şi furaje pentru animale.

Se va evita contactul cu pielea.

Măsuri de prim ajutor medical:

La primele semne de stare de rău (hiperemie conjunctivală, edem pleoapelor, lacrimare, greață, amețeli), îndepărtați imediat victima din zona de acțiune a produsului, îndepărtați îmbrăcămintea și echipamentul personal de protecție de la victimă și acordați primul ajutor.

În caz de otrăvire prin căile respiratorii, scoateți victima din zona de pericol în aer curat. Solicitați asistență medicală dacă este necesar.

Dacă produsull intră în interior - clătiți-vă gura cu apă, dați 1-2 pahare de apă cu o suspensie de enterosorbent (cărbune activ, Enterumin, Polysorb etc.) pentru a bea în conformitate cu recomandările pentru utilizarea lor, apoi iritați rădăcină a limbii pentru a provoca vărsături, apoi beți din nou 1-2 pahare de apă cu o suspensie de sorbent. Solicitați imediat asistență medicală.

Dacă produsul intră în ochi, clătiți imediat ochii cu un jet moale de apă curată curentă, cu pleoapele deschise.

În caz de contact cu pielea, clătiți cu multă apă curentă.

Nu administrați niciun medicament și nu provocați vărsături dacă victima este inconștientă.

După acordarea primului ajutor victimei, este necesar să consultați un medic (ar trebui să aveți la dumneavoastră eticheta recipientului produsului).

Recomandări medicului. Nu există antidoturi specifice. Aplicați terapie simptomatică.

Particularitățile explozibile şi/sau inflamabile:

Inflamabil, exploziv

Condiţii de păstrare şi transportare:

Produsul este transportat cu transport auto sau feroviar în conformitate cu normele de transportare a încărcăturilor periculoase care sunt valabile pentru acest mod de transport.

Nu este permis transportul şi depozitarea în comun a preparatului cu alimente şi furaje. Nu transportaţi oameni împreună cu preparatul.

Păstraţi preparatul în ambalaj original, în încăperi destinate depozitării pesticidelor.

Interval de păstrare - de la minus 50C până la plus 250C. Se recomandă agitarea preparatului înainte de utilizare.

Distrugerea ambalajului golit:

Distrugerea ambalajului golit se efectuează în locuri speciale destinate acestor scopuri,  în conformitate cu cerinţile organelor de control sanitar-epidemiologice.

Se interzice contaminarea, cu rămăşiţe din stropitoare, a bazinelor acvatice şi sistemului de canalizare. La scurgerea preparatului pe suprafaţa solului, a se lua măsuri pentru a evita scurgerea lui în  bazinele acvatice şi canalizare. Solul contaminat se colectează, se neutralizează cu sodă calcinată şi se îngroapă.  Se interzice folosirea repetată a ambalajului.

În atenţia cumpărătorilor.

Vânzătorul garantează că produsul corespunde descrierii chimice, indicat pe eticheta de ambalaj, cu condiţia păstrării în ambalaj original industrial, nedeteriorat. Vânzătorul nu poartă răspundere pentru consecinţele directe sau indirecte cauzate de păstrarea şi utilizarea necorespunzătoare a preparatului.