Misteria, ME

Misteria, ME

80 g/l piraclostrobin+ 80 g/l tebuconazol + 40 g/l difenoconazol а

Fungicid sistemic destinat protecției culturilor de grâu, floarea-soarelui contra unui spectru larg de boli.

Misteriya_10L

Misteria, ME

Informație generală

Forma preparativă: microemulsie (ME)

Proprietăţile fizico-chimice: Lichid de culoare galbenă deschisă  până la galben  

Perioada de înjumătățire: Timpul de înjumătățire s.a. în sol tebuconazolului – până la 91 zile, difenoconazolului – 90 zile, piraclostrobinei – 44,7zile.

Substanţa activă: 80 g/l piraclostrobin+ 80 g/l tebuconazol + 40 g/l difenoconazol

Mecanismul de acţiune:

Fungicid sistemic de acțiune profilactică și curativă. Intră în plante prin frunze și tulpini, se deplasează acropetal. Blochează biosinteza ergosterolului, ceea ce duce la împermeabilității membranelor celulare, oprind diviziunea celulară și moartea agentului patogen. Datorită vitezei mari de mișcare prin țesuturile plantei, produsul distruge rapid infecția și oferă protecție pe termen lung

Producător si deținătorul omologării:

SA «Şciolkovo Agrohim» (Rusia)

141108, Moscow reg., or. Şciolkovo,

str. Zavodskaya, c. 2

тел: +7 (495) 745-05-51, 777-84-89

 

Modul de acțiune

Recomandări pentru utilizare: MISTERIA, ME (80 g/l piraclostrobin+ 80 g/l tebuconazol + 40 g/l difenoconazol) 

Cultura

Культура

Organismul  nociv

Вредный объект

Norma de consum,

l/ha (g/ha)

Норма расхода, л/га (г/га)

Modul şi termenul de aplicare

Способ и срок применения

Termenul ultimului tratament până la reocoltare (Numărul maximal de tratament Сроки ожидания (кратность обработок), дни

Termenul de ieșire în câmp pentru efectuarea lucrărilor manuale (mecanizate)

Сроки выхода для ручных (механизированных работ, дни)

 

Preparat

Препарата

Solutie de lucru

Рабочей жидкости

Floarea soarelui

Fomoza, Fomopsis, Alternarioza
Putregai alb

1,25

200-400

Prin stropire  în perioada vegetației

40 (2)

7(3)

Grâu

Făinare, Septorioza,

Pirenoforoza

1,25

200-400

Prin stropire  în perioada vegetației

40 (1-2)

-(3)

Подсолнечник

Альтернариоз, белая гниль, фомопсис, фомоз

1,25

200-400

Опрыскивание в период вегетации

40  (2)

7(3)

Пшеница

Мучнистая роса (Erysiphe graminis)

Септориоз (Septoria tritici)

Пиренофороз (Pyrenophora tritici)

 

1,25

200-400

Опрыскивание   в период вегетации

 

40 (1-2)

-(3)

 

Mod de utilizare

Tehnica de aplicare:

Soluția de lucru va fi pregătită nemijlocit înainte de aplicare.

Umpleți 1/2 din rezervorul pompei de stropit cu apă, în timp ce apa este agitată turnați încet doza de preparat. Ambalajul golit va fi decontaminat prin triplă clătire cu apă, lichidul obținut va fi turnat în rezervorul pompei. Pregătirea soluției de lucru și alimentarea pompei de stropit se fac pe terenuri speciale, care ulterior vor fi decontaminate. Stropirea se va efectua pe vreme fără vânt. Se vor utiliza pompe de stropit destinate fiecărei culturi.

Compatibilitatea: 

Preparatul este compatibil cu majoritatea erbicidelor, fungicidelor, insecticidelor utilizate în agricultură. În fiecare caz de amestec este necesar de a verifica compatibilitatea fizico-chimică a componentelor.

Este interzis amestecarea produsului cu preparate pe baza de ulei!

Fitotoxicitate:

Utilizat în dozele recomandate nu provoacă fitotoxicitate.

Interdicții sau restricții:

Se interzice utilizarea produsului în zona  bazinelor acvatice și cu ajutorul mijloacelor de transpor avia.

Toxicitate:

Grupa de toxicitate – III.
Clasa III de periculozitate pentru albini – cu risc scăzut.
Este necesar de respectat următorul regulament:

-efectuarea stropirilordimineața sau seara

-temperatura aerului mai joasă de 15˚C

- la viteza vântului nu mai mare de 4-5 m/sec;

- zona de protecţie pentru albine – 3-4 km;
- limitarea zborului albinelor 24-48 ore.
Înştiinţarea preventivă a deţinătorilor de prisăci  cu 4-5 zile înainte de tratare.

Măsuri de securitate în timpul lucrului, transportării şi păstrării produsului:

În timpul păstrării, transportării şi utilizării produsului, se vor respecta instrucţiunile şi regulile sanitare în vigoare.

Lucrările cu preparatul trebuie să fie efectuate de către specialişti în protecţia plantelor sau sub controlul lor nemijlocit.

În timpul lucrului cu produsul personalul trebuie să fie aprovizionat cu îmbrăcăminte de protecţie specială şi mijloace de protecţie speciale (salopete, şorţuri, mănuşi, cizme de cauciuc, respiratoare, ochelari protectori).

În timpul lucrului nu se bea, nu se consumă alimente şi nu se fumează.

Se va evita inhalarea preparatului în timpul lucrului.

Măsuri de igienă:

Se spală mâinile înainte de pauză şi la sfârşitul zilei de lucru.

Produsul se va păstra izolat de alimente, băuturi şi furaje pentru animale.

Se va evita contactul cu pielea.

Măsuri de prim ajutor medical:

În cazul în care apar primele semne de intoxicație (slăbiciune, letargie, tremor, tulburări de coordonare a mișcărilor, respirație întreruptă, hiperemie și edem al conjunctivei, blefarospasm, lacrimare) imediat se va scoate victima din zona de acțiune a preparatului, se vor îndepărta mijloacele de protecție individuală și îmbrăcămintea și i se va acorda primul ajutor. Dacă produsul pătrunde în interior, clătiți gura cu apă, dați imediat 1-2 pahare cu apă și enterosorbent, conform recomandărilor de utilizare a lor.

Provocarea  vomei interzise! Adresați-vă imediat la medic. În cazul în care produsul vine în contact cu ochii- clătiți bine și abundent cu apă curgătoare cu ochii maxim deschiși, adresați-vă la oftalmolog

 În cazul intoxicării prin organele respiratorii- evacuați victima din zona de acțiune a preparatului la aer curat și asigurații liniștea.. La contactul preparatului cu pielea este necesar să îndepărtați imediat cu o stofă preparatul de pe ea, spălați zona cu multă apă și săpun.

Adresați-vă imediat la medic.

 Nu administrați nici un medicament și nu provocați voma dacă persoana este inconștientă. După acordarea primului ajutor, este necesar ca victima să consulte un medic (cu el sa fie prezentă eticheta preparatului cu care sa intoxicat victima).

Recomandări către medic. Nu există antidot specific. Aplicați terapia simptomatică.

Particularitățile explozibile şi/sau inflamabile: Cu ardere lentă
Condiţii de păstrare şi transportare:
Preparatul este transportat cu transport  sau feroviar în conformitate cu normele de transportare a încărcăturilor periculoase care sunt valabile pentru acest mod de transport.
Nu este permis transportul şi depozitarea în comun a preparatului cu alimente şi furaje. Nu transportaţi oameni împreună cu preparatul.
Păstraţi preparatul în ambalaj original, în încăperi destinate depozitării pesticidelor.

Interval de păstrare - de la minus 150C până la plus 350C. Se recomandă agitarea preparatului înainte de utilizare.

Distrugerea ambalajului golit:
Distrugerea ambalajului golit se efectuează în locuri speciale destinate acestor scopuri,  în conformitate cu cerinţile organelor de control sanitar-epidemiologice.

Se interzice contaminarea, cu rămăşiţe din stropitoare, a bazinelor acvatice şi sistemului de canalizare. La scurgerea preparatului pe suprafaţa solului, a se lua măsuri pentru a evita scurgerea lui în  bazinele acvatice şi canalizare. Solul contaminat se colectează, se neutralizează cu sodă calcinată şi se îngroapă.  Se interzice folosirea repetată a ambalajului.

În atenţia cumpărătorilor.

Vânzătorul garantează că produsul corespunde descrierii chimice, indicat pe eticheta de ambalaj, cu condiţia păstrării în ambalaj original industrial, nedeteriorat. Vânzătorul nu poartă răspundere pentru consecinţele directe sau indirecte cauzate de păstrarea şi utilizarea necorespunzătoare a preparatului.