EIS, SCC

Eis, SCC

Tebuconazol, 160 g/l, Piraclostrobin, 80 g/l, Protioconazol, 40 g/l

Fungicid sistemic cu spectru larg conceput pentru a proteja culturile de cereale de un complex de boli

Eis_5L

Eis, SCC

Informație generală

Destinaţia: Fungicid sistemic cu spectru larg conceput pentru a proteja culturile de cereale de un complex de boli

Forma preparativă: Concentrat solutiei coloidală.

Proprietăţile fizico-chimice: Lichid galben până la cafeniu închis.

Perioada de înjumătățire: Tebuconazol – până la 119 zile, Piraclostrobin - până la 55 de zile, Protioconazol - 1,6 zile

Substanţa activă: Tebuconazol, 160 g/l, Piraclostrobin, 80 g/l, Protioconazol, 40 g/l

Mecanismul de acţiune: Asigură efect protector  și curativ  imediat după contactul cu suprafața plantei tratată.

 

Producător și deținătorul omologării:

JSC « Schelkovo Agrohim» (Russia).

141108,  Schelkovo, Zavodskaya street, 2

Tel.: +7 (495) 745-05-51, 777-84-89.

Modul de acțiune

Recomandări pentru utilizare:         Eis, CSC                         ЭЙС,ККР              Рекомендации по применению

Cultura

Культура

Organismul  nociv

Вредный объект

Norma de consum,

l/ha (g/ha)

Норма расхода, л/га (г/га)

Modul şi termenul de aplicare

Способ и срок применения

Perioada de

pauză (numărul de tratamente), zile

Сроки    ожидания (кратность обработок), дни

Preparat

Препарата

Solutie de lucru

Рабочей жидкости

Пшеница

Мучнистая роса, ржавчина, септориоз, пиренофороз, гельминтоспориоз, фузариоз колоса

0,6-1,0

200-300

Опрыскивание в период вегетации

40(1-2)

Grâu

Făinarea, rugină, septorioza,

pirenoforoză, helmintosporioză,

fusarioză a spicului.

Tratament în perioada de vegetație

 

Mod de utilizare

Tehnica de aplicare:

Pregătiți lichidul de lucru imediat înainte de utilizare și utilizați în ziua pregătirii.

Umpleți rezervorul pulverizatorului 1/2 plin cu apă, porniți agitatorul, turnați doza completă de produs și adăugați cantitatea de apă rămasă. Clătiți recipientul cu resturile produsului de mai multe ori cu apă și turnați-l în rezervorul pulverizatorului. Se amestecă bine întregul volum. În timpul procesării, este necesar să continuați amestecarea pentru a asigura uniformitatea lichidului de lucru.

Pentru pulverizare utilizați pulverizatoare de sol disponibile în comerț, concepute pentru aplicarea fungicidelor.

Pregătirea lichidului de lucru și alimentarea pulverizatorului se efectuează în locuri special echipate, care sunt neutralizate în continuare.

Compatibilitatea: 

Compatibil cu o gamă largă de insecticide, fungicide și erbicide. Înainte de utilizare într-un amestec cu alte produse, este necesar să se verifice compatibilitatea fizico-chimică.

Fitotoxicitate:

În ratele de consum recomandate, produsul nu are efect fitotoxic.

Interdicții sau restricții:

Se interzice utilizarea produsului în zona  bazinelor acvatice, inclusiv bazinele pescicole

Toxicitate:

Grupa de toxicitate – II (moderat periculos).

Toxicitate inaltă pentru albini – clasa 3.

Este necesar de respectat următorul regulament ecologic:

- stropirea va fi efectuată dimineață devremea sau seară tîrziu;

- viteza vântului ≤ de 1-2 m/sec;

- zona de delimitarea albinelor- 4-5 km;

- limitarea zborului albinelor pe o perioada de 96-120 ore.

Înştiinţarea preventivă a deţinătorilor de stupine  cu 4-5 zile înainte de tratare.

Înştiinţarea preventivă a deţinătorilor de stupine  cu 4-5 zile înainte de tratare.

Măsuri de securitate în timpul lucrului, transportării şi păstrării produsului:

În timpul păstrării, transportării şi utilizării produsului, se vor respecta instrucţiunile şi regulile sanitare în vigoare.

Lucrările cu preparatul trebuie să fie efectuate de către specialişti în protecţia plantelor sau sub controlul lor nemijlocit.

În timpul lucrului cu produsul personalul trebuie să fie aprovizionat cu îmbrăcăminte de protecţie specială şi mijloace de protecţie speciale (salopete, şorţuri, mănuşi, cizme de cauciuc, respiratoare, ochelari protectori).

În timpul lucrului nu se bea, nu se consumă alimente şi nu se fumează.

Se va evita inhalarea preparatului în timpul lucrului.

Măsuri de igienă:

Se spală mâinile înainte de pauză şi la sfârşitul zilei de lucru.

Produsul se va păstra izolat de alimente, băuturi şi furaje pentru animale.

Se va evita contactul cu pielea.

Măsuri de prim ajutor medical:

În cazul în care apar primele semne de intoxicație (scăderea activității motorii, hiperemie conjunctivală, blefarospasm, lacrimare, pierderea poftei de mâncare), îndepărtați imediat victima din zona de acțiune a produsului, îndepărtați îmbrăcămintea și echipamentul personal de protecție de la victimă și asigurați-i primul ajutor. Solicitați imediat asistență medicală.

În caz de otrăvire prin tractul respirator - scoateți victima din zona periculoasă la aer curat. Solicitați asistență medicală dacă este necesar.

Dacă produsul intră în organism, clătiți-vă gura cu apă, dați 1-2 pahare de apă cu o suspensie de enterosorbent (cărbune activat, Enterumin, Polysorb etc.) pentru a bea în conformitate cu recomandările de utilizare a acestora și apoi induceți vărsături prin iritarea rădăcinii limbii, apoi beți din nou 1-2 pahare de apă cu o suspensie de sorbent. Solicitați imediat asistență medicală.

Dacă produsul intră în ochi, clătiți imediat ochii cu apă curentă curată, cu pleoapele deschise.

În caz de contact cu pielea, clătiți cu apă curentă din abundență.

Nu administrați niciun medicament și nu provocați vărsăturile dacă victima este inconștientă.

După acordarea primului ajutor victimei, trebuie să consultați un medic (aveți la dumneavoastră eticheta recipientului cu medicamentul). 

Recomandările medicului. Nu există antidoturi specifice. Aplicați terapia simptomatică.

Particularitățile explozibile şi/sau inflamabile:

Ignifug, rezistent la explozie

Condiţii de păstrare şi transportare:

Produsul este transportat rutier sau feroviar în conformitate cu normele de transportare a încărcăturilor periculoase care sunt valabile pentru acest mod de transport.

Nu este permis transportul şi depozitarea în comun a preparatului cu alimente şi furaje. Nu transportaţi oameni împreună cu preparatul.

Păstraţi preparatul în ambalaj original, în încăperi destinate depozitării pesticidelor.

Interval de păstrare - de la minus 150C până la plus 350C. Se recomandă agitarea preparatului înainte de utilizare.

Distrugerea ambalajului golit:

Distrugerea ambalajului golit se efectuează în locuri speciale destinate acestor scopuri,  în conformitate cu cerinţile organelor de control sanitar-epidemiologice.

Se interzice contaminarea, cu rămăşiţe din stropitoare, a bazinelor acvatice şi sistemului de canalizare. La scurgerea preparatului pe suprafaţa solului, a se lua măsuri pentru a evita scurgerea lui în  bazinele acvatice şi canalizare. Solul contaminat se colectează, se neutralizează cu sodă calcinată şi se îngroapă.  Se interzice folosirea repetată a ambalajului.

În atenţia cumpărătorilor.

Vânzătorul garantează că produsul corespunde descrierii chimice, indicat pe eticheta de ambalaj, cu condiţia păstrării în ambalaj original industrial, nedeteriorat. Vânzătorul nu poartă răspundere pentru consecinţele directe sau indirecte cauzate de păstrarea şi utilizarea necorespunzătoare a preparatului.