Ovsiughen Super, EC

Ovsiughen Super, EC

Fenoxaprop-P-etil, 140 g/l Antidot, 47 g/l

Erbicid selectiv cu acțiune sistemică completă, destinat tratamentului postemergent al buruienilor monocotiledonate anuale din culturile de orz de primăvară (inclusiv orz de malț).

Ovsugen_Super_5L

Ovsiughen Super, EC

Informație generală

Destinaţia: Erbicid selectiv cu acțiune sistemică completă, destinat tratamentului postemergent al buruienilor monocotiledonate anuale din culturile de orz de primăvară (inclusiv orz de malț).

Forma preparativă: Concentrat emulsionabil.

Proprietăţile fizico-chimice: Lichid galben deschis până la cafeniu. Este permisă o nuanță verzuie.

Perioada de înjumătățire: Fenoxaprop-P-etil-ul este biodegradabil, însă nu întruneşte criteriile pentru a fi uşor biodegradabil. S-a constatat că timpii de înjumătăţire la degradare primară sunt mai mici de 1 zi, în sol aerobic

Substanţa activă: Fenoxaprop-P-etil, 140 g/l Antidot, 47 g/l

Producător și deținătorul omologării:

JSC « Schelkovo Agrohim» (Russia).

141108,  Schelkovo, Zavodskaya street, 2

+7 (495) 745-05-51, 777-84-89

Tel.: +7 (495) 745-05-51, 777-84-89.

Acțiunea preparatului

Mecanismul de acţiune:

După tratament erbicidul pătrunde rapid în frunzele buruienilor și aproape o zi mai târziu, competiția lor pentru cultură este în mare măsură eliminată. Distrugerea completă a buruienilor monocotiledonate anuale  are loc în 10-15 zile.

Regulamentul de aplicare

Recomandări pentru utilizare:                    Ovsiughen Super  EC,           Овсюген Супер, КЭ       Рекомендации по применению

Cultura

Культура

Organismul  nociv

Вредный объект

Norma de consum,

l/ha (g/ha)

Норма расхода, л/га (г/га)

Modul şi termenul de aplicare

Способ и срок применения

Termenul ultimului tratament până la reocoltare (Numărul maximal de tratament Сроки ожидания (кратность обработок), дни

Preparat

Препарата

Solutie de lucru

Рабочей жидкости

 

Ячмень яровой, в т.ч. пивоваренный.

 

Однолетние злаковые сорняки(виды щетинника, просо куринное, просо сорнополевое, овсюг и др).

 

0,4-0,6

100-200

Опрыскивание в период вегетации.

 

1

Orz de primăvară, inclusiv orz de malț.

Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, coada vulpii, meiu, ovăzul sălbatic etc.).

Prin stropirea în perioada de vegetație

1

 

Tehnica de aplicare:

Stropirea. Pregătiți soluția de lucru imediat înainte de utilizare. Înainte de a pregăti soluția de lucru, produsul trebuie amestecat bine în ambalajul original. Umpleți rezervorul pulverizatorului 3/4 plin cu apă, turnați încet doza completă de preparat în timp ce amestecați, clătiți ambalajul cu resturile de preparat de mai multe ori cu apă. Turnați apa de la spălarea ambalajului cu preparatul și cantitatea de apă rămasă în rezervorul pulverizatorului în timp ce amestecați.

Compatibilitatea: 

Produsul este compatibil cu majoritatea erbicidelor pe bază de fenoxiacizi, sulfonylurea, clopyralid și altele. În fiecare caz individual, este necesară o verificare preliminară a compatibilității fizico-chimice a componentelor amestecate. La pregatirea amestecurilor în rezervor, trebuie evitată amestecarea directă a produselor fără diluare prealabilă cu apă.

Fitotoxicitate:

În dozele recomandate nu provoacă fitotoxicitate.

Interdicții sau restricții:

Se interzice utilizarea produsului în zona  bazinelor acvatice, inclusiv bazinele pescicole.

Toxicitate:

Grupa de toxicitate – III (risc scăzut). Posedă toxicitate scăzută pentru albini – clasa III.

Este necesar de respectat următoarele regulamente ecologice:

- efectuarea stropirelor dimineață sau seară

-la temperatura aerului mai joasă de 15 0C

- la viteza vântului ≤de 4-5 m/sec;

- zona de protecţie pentru albine – 3-4 km;

- limitarea zborului albinelor 24-48  ore.

Înştiinţarea preventivă a deţinătorilor de stupine  cu 4-5 zile înainte de tratare.

Măsuri de securitate în timpul lucrului, transportării şi păstrării produsului:

În timpul păstrării, transportării şi utilizării produsului, se vor respecta instrucţiunile şi regulile sanitare în vigoare.

Lucrările cu preparatul trebuie să fie efectuate de către specialişti în protecţia plantelor sau sub controlul lor nemijlocit.

În timpul lucrului cu produsul personalul trebuie să fie aprovizionat cu îmbrăcăminte de protecţie specială şi mijloace de protecţie speciale (salopete, şorţuri, mănuşi, cizme de cauciuc, respiratoare, ochelari protectori). 

În timpul lucrului nu se bea, nu se consumă alimente şi nu se fumează.

Se va evita inhalarea preparatului în timpul lucrului.

Măsuri de igienă:

Se spală mâinile înainte de pauză şi la sfârşitul zilei de lucru.

Produsul se va păstra izolat de alimente, băuturi şi furaje pentru animale.

Se va evita contactul cu pielea.

Măsuri de prim ajutor medical:

În cazul în care apar primele semne de indispoziția   (mers instabil, scăderea activității motorii, salivație și lacrimare, hiperemie conjunctivală, dificultăți de respirație, pierderea poftei de mâncare) îndepărtați imediat victima din zona de acțiune a preparatului, de a înlătura  îmbrăcămintea și echipamentul individual de protecție de la victimă și furnizați mai întâi ajutor. Imediat se recomandă consultatia cu medicul.

În cazul contaminării prin organele respiratorii - scoateți victima din zona periculoasă la aer curat. Solicitați asistență medicală dacă este necesar.

Dacă produsul pătrunde în interior, clătiți gura cu apă, beți 1-2 pahare de apă cu o suspensie de enterosorbent (cărbune activat, Enterumin, Polysorb etc.) în conformitate cu recomandările lor de utilizare și apoi induceți vărsăturile cu iritare. rădăcina limbii, apoi beți din nou 1-2 pahare de apă cu o suspensie de sorbent. Solicitați imediat asistență medicală.

În cazul în care produsul vine în contact cu ochi clătiţi bine şi abundent cu apă curgătoare, curată, cu pleoapele deschise.

În caz de contact cu pielea, spălați cu multă apă curgătoare.

Nu administrați niciun medicament și nu provocați vărsăturile dacă victima este inconștientă.

După acordarea primului ajutor victimei, trebuie să consultați un medic (să aveți la dumneavoastră eticheta recipientului cu medicamente).

 

Recomandările medicului. Nu există antidoturi specifice. Aplicați terapia simptomatică.